Bjørg Heggstad Jakhelln

Jeg arbeider hovedsakelig med oljemaleri, men også med andre materialer, - akvarell, gouache, kull, pastell, blyant og annet.

I mitt billedspråk er jeg opptatt av å utforske hvordan illusjoner av rom oppstår når ulike geometriske former settes mot hverandre. Linjenes retninger skaper rom i forhold til billedets flate. Jeg vil redusere formene til så få flater som mulig for å oppnå de romvirkningene jeg vil fram til. Mine virkemidler er forankret i enkle realiteter som jeg spiller på, lik en som komponerer musikk. Realitetene er konkrete, - rytmer, balanse, harmoni eller kontrast, det horisontale og det vertikale.

Bildets ekspressivitet ligger mye i mitt arbeide med fargen. Fargene understøtter hverandre og bygger hverandre opp. Bildets uttrykk er i stor grad en funksjon av en intuitiv bruk av farge og tekstur i et spill mot enkle geometrisk former.

Arbeidene på papir er spontane og utforskende i uttrykk og formspråk - ofte blir resultatet små serier. De viser en stor variasjon i hva jeg prøver ut, hva jeg eksperimenterer med og hva jeg synes er morsomt. Jeg opplever tegning som uhøytidelig og frihetskapende.

Fra mitt atelier i Bodø ser jeg hav og fjell i skiftende lys, daglig. Naturen i nord gir nye impulser til mitt maleri. Arkitektur og poesi inspirerer også.

  

Bjørg Heggstad Jakhelln 

Malt av Bjørg Heggstad Jakhelln